Programtablå

Filmtitlar och föreställningar finns i programtablån i slutet av programhäftet. Vid filminformationen i häftet anges ett nummer för varje film. I tablån visas detta nummer tillsammans med datum, tid och plats för filmvisningarna.

Med reservation för eventuella ändringar. Ändringar meddelas både på festivalens hemsida och vid festivalens visningslokaler.

 

 

 

Biljettförsäljning

Filmbiljetterna kostar 40 kronor per visningstillfälle. Medlemskort till festivalen kostar tio kronor. Kortet är personligt och obligatoriskt vid alla festivalens programpunkter. För info, biljettförfrågningar samt biljettreservation, kontakta:

biljetter@exilefilmfestival.com

Reserverade biljetter hämtas en timme innan föreställning i kassan vid respektive visningslokal.
Skolklasser anmäler sig för visning till: biljetter@exilefilmfestival.com eller info@exilefilmfestival.com

Obs!
– Flyktingar och skolelever behöver inte betala någon entré – först till kvarn!
– Alla program i Världslitteraturhuset har fri entré