Blue Beard Today‘s Tale

Blue Beard Today's Tale


Storyline

Poetic film combines: 1) A deep reflection of a French literary folktale, The Bluebeard, about a powerful man who kills the curious women who want to do the forbidden. I use its characters and events to reflect on the dictators behaviours towards the nation when they are rejected. 2) Poetic performance centered on a story of a mother and her child who were found alive under a destroyed building. The female in The Bluebeard story is a symbol for the nation. When the revolution took place, during the Arab uprising, it started with peaceful protesters; the respond was extremely violent from the regime part and people were killed on street, or after being arrested.


Show:  Monday 20 November, at. 13.00, Blå Stället
Monday 20 November, at. 19.00, Ungdomens hus 1200 kvadrat
Wednesday 22 November, at. 18.30, Hagabion sal 2

Director:  Khadija Baker
Runtime: 17 min
Country:  Canada
Language:  English, English text
Release Date:  2023

Blåskäggs berättelse i nutid

Blue Beard Today's Tale


Storyline

En poetiskt animerad film som är en skicklig kombination mellan en fransk gammal folk saga, Blåskägg, och Scherazads öde från mella - nösterns passionerade saga tusen och en natt. Blåskägg handlar om en mäktig man som dödar nyfikna kvinnor som vill göra det förbjudna. Kvinnan i berättelsen är en symbol för folket under den ”Arabiska våren”. Folk började med fredliga demonstrationer, de ville ha grundläggande mänskliga rättigheter, demonstrationerna växte och delades snart av hela befolkningen. De protesterade mot den auktoritära regimen och krävde demokrati. Men svaret från den diktatoriska regimens sida var extremt våldsam, människor dödades på gatan eller blev arresterade. En symbolisk och konstnärlig filmatisering av två gamla folksagor som framkallar dagens situation för mellanösterns kvinnor under och efter den Arabiska våren. En film av en bildbegåvad kvinnlig kurdisk filmare Khadija Baker. ”Spännande form, snyggt och påhittigt berättande. Intressant att använda en gammal folksaga som inramning för budskapet om mäns kontroll av kvinnors kroppar – ger både ett historiskt och aktuellt perspektiv. En del poetiska passager lämnar även utrymme för egna reflektioner och tolkningar, vilket är bra . ” Lars Wiberg


Show:  Måndag 20 november, kl. 13.00, Blå Stället
Måndag 20 november, kl. 19.00, Ungdomens hus 1200 kvadrat
Onsdag 22 november, kl. 18.30, Hagabion sal 2

Director:  Khadija Baker
Genres: Experimentell Animation
Runtime: 17 min
Country:  Kanada
Language:  Engelska, engelsk text
Release Date:  2023