Festivalens vinjetter

Studenter i animations-linjen, 3Dprojekt från Högskolan Väst i Trollhättan hade valt att som sina examens – produktion göra en rad 3D animerade vinjetter inspirerade av festivalprogrammets olika teman.

Studenterna består av tre grupper:

 

Grupp 1;

Fredrik Andersson

Izabella Grósz

Frida Petersén

 

Grupp 2;

Ludvig Rumler

Matilda Egenvall

Carolina Santesson

Ami-Paula Andersson

 

Grupp 3

Tina Mirghashini

Freya Wheelan

Elin Östlin

Emma Karlsson

 

Deras filmer kommer att vissas under festivalen. Mer information om filmerna presenteras i festivalens hemsida.

Exilfilmfestivalen tackar studenterna för deras kreativa och konstnärliga insatser för att skapa de fantastiska vinjetterna.

Vi vill också gärna tacka animations linjens ledare Jens Nilsson – och Högskolan-Väst-Media & Design för samarbetet.