Obs

Tyvärr måste vi meddela att den svenskspråkiga delen av vår hemsida har drabbats av tekniska problem, så för tillfället fungerar den inte. Men vi försöker att hitta en lösning för att kunna återställa den så snart möjligt. 

Tills vidare kommer all nödvändig information om festivalen och de olika programpunkterna i vårt evenemang att distribueras via den engelskspråkiga delen av vår hemsida.

——————————————————–

Innehåll

1-Pressmeddelande

2-Program

3-Regler

4-Anmälan av film

5-Anmälningsblankett

1-Pressmeddelande

”Jag är i exil

För att jag har hoppet kvar”

Budskapet till Exilfilmfestivalen från den legendariska grekiska filmaren, poeten och filosofen Theo Angelopoulos.

Under en period av trettio har vår festivals aktivitet varit full av en önskan och entusiasm för att stödja exilfilmare, och försöka att vårda och värna deras filmer med breda allmänna visningar, vilket varit ”hoppet”

drivkraften för vår cineastiskplattform.

Till och med nu, under dessa apokalyptiska tider med Corona, i tro på hoppet och den mänskliga livsförmågans eviga kraft, fortsätter vi arbetet med att förbereda den nya upplagan av vår festival med det centrala mottot:

“Still Hope”

I samklang med årets festivalmotto har vi planerat att arrangera ett brett och omväxlande specialprogram för att uppmärksamma den globala Covid- 19 pandemin under rubriken:

Panorama Corona

I det här speciella programmet kommer vi att visa på den instabila situationen för dagens människor i förhållande till en värld som är infekterad med Corona, och pandemins påverkan på människors liv både ur ett individuellt, ett kollektivt och ett globalt perspektiv. Genom en rad filmer kommer programmet att fokusera på olika aspekter och upplevelser av Corona-pandemin.

Utöver detta publika program kommer flera programdelar att arrangeras under festivalens visningsperiod. Dessutom kommer arrangemangen kompletteras med föreläsningar och seminarier.

Urval av filmer

De utvalda Exilfilmarnas och Invandrarfilmarnas bidrag visas i festivalens huvudprogram, men finns också – tillsammans med särskilt utvalda filmer av icke-exilfilmare – med i festivalens sido- och specialprogram, i enlighet med de olika programmens teman. 

Filmvisning

Utifrån de svenska hälsomyndigheternas rekommendationer för sammankomster, kommer festivalprogrammet och filmvisningarna att hållas med publikens fysiska närvaro i filmsalar.

Festivalens filmvisningar och programdelar kommer att hållas på följande biografer och kulturhus:

Bio Roy, Hagabion, Angereds bio, Världslitteraturhuset, Viktoriahuset och

ABF-Medialab

Naturligtvis prioriterar vi samhällets välbefinnande och våra besökares hälsa, så om det dyker upp en oväntad allmänfarlig situation med Corona-pandemin kommer vi att tillhandahålla festivalprogrammet och filmvisningarna online (i digital form).

Inbjudan till filmare, filmproducenter

Vi bjuder in alla filmare och producenter att delta med sina filmer som temamässigt passar in i något av festivalens program.

Filmer av icke-exilfilmare accepterats för festivalens sido- och specialprogram, i enlighet med de olika programmens teman.

För mer information om festivalprogrammen och anmälningstiden var snäll och kolla på festivalens webb.

Allmänna samarbeten

Vi välkomnar alla som har intresse för en alternativ filmfestival och solidaritetsfrågor, särskilt kultur- och konstarbetare, att samarbeta i vår festivals förberedelse och utvecklingen av dess program med sina nyskapande idéer. Vi är även tacksamma för att vi ska kunna hjälpas åt med att sprida information om vår festivals nya upplaga via sociala medier.

Om det dessutom finns filmer som tematiskt är relevanta för våra festivalprogram, var snäll och skicka oss information om dessa, så att vi kan införskaffa filmerna för att visas på vår festival.

Kontakta oss

Ni kan kontakta oss via festivalens e-post.

Vi tackar er på förhand.

Hossein Mahini

Exilfilmfestivalens konstnärliga ledare

info@exilefilmfestival.com eller exile.filmfestival@usa.net

2-Program

Festivalen accepterar filmer enligt följande sju programpunkter:

Huvudprogram

 • Exil, Den Globala Upplevelsen
  I huvudprogrammet visas filmer gjorda av filmare som befinner sig i landsflykt och andra filmare som befinner sig utanför sina hemländer. Temat är fritt.

Specialprogram

 • Panorama Corona
  I samklang med årets festivalmotto har vi planerat att arrangera ett brett och omväxlande specialprogram för att uppmärksamma den globala Covid- 19 pandemin under rubriken:
  I det här speciella programmet kommer vi att visa på den instabila situationen för dagens människor i förhållande till en värld som är infekterad med Corona, och pandemins påverkan på människors liv både ur ett individuellt, ett kollektivt och ett globalt perspektiv. Genom en rad filmer kommer programmet att fokusera på följande aspekter och upplevelser av Corona-pandemin:
 • Corona – Distanseringen
 • Corona – Familjen
 • Corona – Arbetslöshet
 • Corona – Flyktingen
 • Corona Vaccineringen – den globala ojämlikheten
 • Corona Demokratin
 • Corona – Klimatet
 • Corona – Existensen
 • Corona – Framtiden
  Utöver detta publika program kommer följande programdelar att arrangeras under festivalens visningsperiod: 
 • Off: Förorten kommer till tals

  Detta är ett program om de människor, särskilt de ungdomar som lever i sådana delar av städer som kallas för ”utsatta”.
  Den panorama mediala bilden av alla dessa stadsdelar karaktäriseras av en serie gestaltningar som inriktas på skjutningar, narkotikaaffärer och våldsutövningar, där fokus läggs på väpnade rån, utpressningar, skottlossningar och….
  Har vi råd att inte lyfta en fram en annan bild än denna vitt spridda officiella mediabild om “livet i förorten“?
  Det är verkligen en del av rättvishets försök att låta förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att vara ett öppet och fritt forum för att de förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att skapa ett fritt och öppet forum, så att förortsmänniskorna själva får möjlighet att komma till tals.

 • Jam Cut: Film och fascism

  Film är en viktig konstform och ett kommunikationsmedel som har visat sig ha högsta kapacitet och förmåga att utnyttjas av makthavare och ideologer for att påverka folkbildningen – i syfte att skapa, bevara, stabilisera och skydda maktsystemet.
  Hela filmhistorien vittnar om det sätt på vilket makthavare och ideologer har utnyttjat filmen för propagandistiska syften och till att rentav försöka “hjärntvätta” människor. Vad som sker i dagsläget utgör inget undantag när den rörliga bilden ställs i maktens tjänst – alltifrån nazismen till den religiösa fascismen i form av IS.
  Vad är grunden och mekanismen i denna fråga?
  En cineastisk analys görs via de utvalda filmerna. 

 • Close Up: Mitt Palestinas drömmar

  Ett filmprogram om palestiniernas drömmar och mardrömmar i förvirringen av olivgröna grenars doft. Programmet ska ske i samarbete med Palestinsk Film Institutet.

Sidoprogram

 • Cinema Odyssé – frihetens Odyssé

  Ett öppet program för filmer som handlar om kampen för frihet, solidaritet och för mänskliga rättigheter.

 • Brännpunkt

  Ett öppet program om de delar av världen som befinner sig i kris, vilket leder till flyktingströmmar.

 • En annan syn

  En blick utifrån om invandrare och människor i exil. Filmer gjorda av icke-exilfilmare och icke-invandrarfilmare.
  Festivalens program kommer att kompletteras med flera föreläsningar, livemusik, poesistunder och diskussioner med inbjudna filmare, konstnärer och experter.

3-Regler

 

Allmänna villkor

 • Exilfilmfestivalen är en internationell icke-tävlingsinriktad festival.
 • Festivalen accepterar både lång- och kortfilmer.
 • Festivalen accepterar alla sorters filmer: spelfilmer, dokumentära, animerade, experimentella med mera.
 • Filmer av icke-exilfilmare accepterats för festivalens sido- och specialprogram, i enlighet med de olika programmens teman.

Festivalen accepterar filmer för följande programpunkter:

Huvudprogram

 •  Exil, Den Globala Upplevelsen

  I huvudprogrammet visas filmer gjorda av filmare som befinner sig i landsflykt och andra filmare som befinner sig utanför sina hemländer. Temat är fritt.

Specialprogram

 • Panorama Corona

  I samklang med årets festivalmotto har vi planerat att arrangera ett brett och omväxlande specialprogram för att uppmärksamma den globala Covid- 19 pandemin under rubriken:
  I det här speciella programmet kommer vi att visa på den instabila situationen för dagens människor i förhållande till en värld som är infekterad med Corona, och pandemins påverkan på människors liv både ur ett individuellt, ett kollektivt och ett globalt perspektiv. Genom en rad filmer kommer programmet att fokusera på följande aspekter och upplevelser av Corona-pandemin:

 • Corona – Distanseringen
 • Corona – Familjen
 • Corona – Arbetslöshet
 • Corona – Flyktingen
 • Corona Vaccineringen – den globala ojämlikheten
 • Corona Demokratin
 • Corona – Klimatet
 • Corona – Existensen
 • Corona – Framtiden
 • Off: Förorten kommer till tals
  Detta är ett program om de människor, särskilt de ungdomar som lever i sådana delar av städer som kallas för ”utsatta”.
  Den panorama mediala bilden av alla dessa stadsdelar karaktäriseras av en serie gestaltningar som inriktas på skjutningar, narkotikaaffärer och våldsutövningar, där fokus läggs på väpnade rån, utpressningar, skottlossningar och….
  Har vi råd att inte lyfta en fram en annan bild än denna vitt spridda officiella mediabild om “livet i förorten“?
  Det är verkligen en del av rättvishets försök att låta förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att vara ett öppet och fritt forum för att de förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att skapa ett fritt och öppet forum, så att förortsmänniskorna själva får möjlighet att komma till tals. 
 • Jam Cut: Film och fascism

  Film är en viktig konstform och ett kommunikationsmedel som har visat sig ha högsta kapacitet och förmåga att utnyttjas av makthavare och ideologer for att påverka folkbildningen – i syfte att skapa, bevara, stabilisera och skydda maktsystemet.Hela filmhistorien vittnar om det sätt på vilket makthavare och ideologer har utnyttjat filmen för propagandistiska syften och till att rentav försöka “hjärntvätta” människor. Vad som sker i dagsläget utgör inget undantag när den rörliga bilden ställs i maktens tjänst – alltifrån nazismen till den religiösa fascismen i form av IS.
  Vad är grunden och mekanismen i denna fråga?
  En cineastisk analys görs via de utvalda filmerna.

 • Close Up: Mitt Palestinas drömmar

  Ett filmprogram om palestiniernas drömmar och mardrömmar i förvirringen av olivgröna grenars doft. Programmet ska ske i samarbete med Palestinsk Film Institutet.

Sidoprogram

 • Cinema Odyssé – Frihetens Odyssé

  Ett öppet program för filmer som handlar om kampen för frihet, solidaritet och för mänskliga rättigheter.

 • Brännpunkt

  Ett öppet program om de delar av världen som befinner sig i kris, vilket leder till flyktingströmmar.

 • En annan syn

  En blick utifrån om invandrare och människor i exil. Filmer gjorda av icke-exilfilmare och icke-invandrarfilmare.

Obs

 • Festivalen förbehåller sig rätten att avgöra varje inskickad films lämplighet för varenda en av festivalens programpunkter.
 • Det finns ingen anmälningsavgift. Anmälningsblanketter finns tillgängliga på festivalens officiella hemsida: exilefilmfestival.com. Anmälningstiden går ut den 10 Oktober 2021.
 • Festivalen betalar inget för visningen av de utvalda filmerna i festivalens program.

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE 

 • För varje film skall den sökande fylla i en separat anmälningsblankett online samt lämna in en preview screener av filmen.
 • Det anmälda verket måste vara den färdigredigerade versionen av filmen.
 • Filmer med dialoger eller berättande på andra språk än engelska måste ha engelska undertexter.
 • En preview screener av filmen kan skickas in:
 1. Online – skicka en URL i anmälningsblanketten för nedladdning av den anmälda filmens preview screener. Denna preview screener måste vara tillgänglig för nedladdning senast den 10 Oktober 2021.
 2. Via post. Preview DVD kopian skall ha kommit fram till festivalkontoret eller till dess postbox innan den 10 oktober 2021. Dvd:n skall skickas till följande adress:

Post box:

The International Exile Film Festival
P.O. Box 7308
402 36 Göteborg
SVERIGE

Kontorets adress:

The International Exile Film Festival
Linnégatan 21,
Viktoriahuset, uppg. A, 1 tr.
413 04 Göteborg
SVERIGE

OBS! Paket som skickas från utlandet måste markeras med: ‘For cultural purposes only, no commercial value’.

TEKNISKA KRAV

 1. Preview screener av filmen: DVD eller fil med tekniska specifikationer. Format: Quicktime eller MPEG4.

 

 1. Sceening kopia: 35 mm eller DCP. Festivalen förbehåller sig rätten att neka en screeningkopia av tvivelaktigt tekniskt skick som kan skapa problem under screeningen.

URVAL AV FILMER

Filmer väljs ut av festivalens programkommitté. De valda filmerna kommer att meddelas på festivalens officiella hemsida senast den 25 oktober 2015. Alla sökanden kommer att meddelas resultatet av urvalet. Varje regissör vars film har valts ut för det officiella festivalprogrammet kommer att kontaktas av festivalledningen för ordnande av inkvartering.

FÖRSÄNDELSE AV SCREENING KOPIA

Avsändaren betalar kostnaden för att skicka screeningkopian av den anmälda filmen, medan festivalen betalar kostnaden för returförsändelsen. Avsändaren måste informera festivalen angående sättet och datumet för försändelsen av screeningkopian.

Paket som skickas från utlandet måste markeras med: ‘For cultural purposes only, no commercial value’.

Material som skickas med expressbud (DHL, FedEx, UPS etc.) måste åtföljas av en pro-forma faktura till en summa av högst 20 EUR eller 20 USD.

Screening kopian kommer att returneras inom två veckor efter festivalens slut på den adress som angavs i anmälningsblanketten.

RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

 • Varje sökande uppger sig vara upphovsman eller äga rättigheterna till den anmälda filmen.
 • Filmernas preview screeners kommer inte att skickas tillbaka, utan kommer att inkluderas i festivalens arkiv.
 • Festivalen förbehåller sig rätten att använda filmerna för icke-kommersiella undervisningssyften.
 • Festivalen har rätt att för PR-syften använda allt pressmaterial relaterat till anmälningen samt ett utdrag av filmen som får uppgå till 10 procent av filmens totala längd och som inte kommer att överstiga mer än 3 minuter.
 • Festivalen åtar sig ansvaret för screeningkopian av filmen från dess ankomst till festivalens kontor till dess återsändes. Vid skada under festivalen, kommer festivalen endast ersätta det materiella värdet av den fysiska kopian (efter uppvisning av den ursprungliga fakturan). Festivalen är inte ansvarig för kopior som har gått miste under transporten, om inte detta har skett till följd av festivalens handlingar.

DONATIONER

Festivalen är tacksam för donationer av en DVD kopia av filmen till Världens Exilfilmbibliotek.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Deltagande i festivalen, och i anmälan av filmer till festivalen, medför ett godkännande utan förbehåll av de här föreliggande reglerna. En anmälningsblankett är giltig även utan underskrift och försegling.

KONTAKT

The International Exile Film Festival
Email: info@exilefilmfestival.com, exile.filmfestival@usa.net

P.O. Box 7308
402 36 Göteborg
SVERIGE

4-Anmälan av film

Anmälan av film

 • NÖDVÄNDIGT MATERIAL
  1. Ifylld anmälningsblankett (det krävs en separat anmälningsblankett för varje anmäld film)
  2. Preview screener
  3. Press kit
 • ANMÄLNINGSPROCEDUR
 1. Fyll i och skicka in anmälningsblanketten
 2. Ladda upp presskit och förse med en länk för filmtrailer (frivilligt)
 3. Du kommer att få en bekräftelse via e-mail
 4. Om du inte tillhandahöll en länk till den anmälda filmens preview screener i anmälningsblanketten, måste du skicka en DVD av filmen via post.

Dvd:n skall ha anlänt till exilfilmfestivalens kontor eller postbox senast den 10 augusti 2015.

Postbox:

The International Exile Film Festival
P.O. Box 7308
402 36 Göteborg
SVERIGE

Kontorets adress:

The International Exile Film Festival
Linnégatan 21,
Viktoriahuset, uppg. A, 1 tr.
413 04 Göteborg
SVERIGE

Anmälan av filmer till festivalen på hemsidans anmälningsblankett, medför ett godkännande utan förbehåll av festivalens regler).

Ofullständiga och sena anmälningar kommer inte att accepteras. Om du har frågor eller problem gällande anmälningen, tveka inte att kontakta oss på entries@exilefilmsfestival.com.

Vänligen notera: Preview på DVD kommer inte att återsändas.

SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN: 10 Oktober 2021

 

4-Anmälningsblankett

På grund av tekniska problem går det inte använda den blankett för filmanmälningar som finns på svenska. Därför får vi hänvisa er till formuläret ”Entry Form” på den engelskspråkiga delen av vår hemsida för att anmäla er film till festivalen.