Öppet Forum, Möt filmare

Frågestund och diskussion

Exilfilmfestivalen har bjudit in en del av de filmregissörer som deltar i festivalen med sina filmer. Efter vissa angivna filmvisningar kommer en öppen diskussion att hållas med den aktuella regissören.

Information om vilka filmare och vilka visningar de kommer att

närvara vid kommer att finnas på vår hemsidas ”Nyheter” eller

festivalens Facebook.