Ambulance

Ambulance


Storyline

Två norska kvinnliga ambulanssjukvårdare hamnar i konflikt med en grupp rumänska invandrare. Eftersom de kallas till en adress där ingen bor. Sanne, en av sjukvårdarna måste göra ett svårt val för att lösa situ - ationen. Valet hon fattar har dödliga konsekvenser för alla inblandade. Hon måste leva med det valet under resten av sitt liv.


Show:  Tisdag 21 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Genres: Spelfilm
Runtime: 15 min
Country:  Norge
Language:  Norska, engelsk text
Release Date:  2023