Kliva

Kliva


Storyline

Ensamstående Nasreen bor ihop med sina barn i ett slumområde. Hon försöker att på egen hand försörja sin familj, men situationen är svår och hennes sätt att klara sig blir alltmer desperata. Hon får kämpa med sin dominerande tidigare man och mot det omgivande patriarkala samhället. Till slut tvingas hon att fatta ett beslut som blir avgörande för hela familjens framtid.


Number:  52
Show:  Måndag 11 november, kl.18.30, Blå Stället
Onsdag 13 november, kl. 13.00, Selma Lagerlöfs Center

Director:  Mazin M Sherabayani
Genres: Fiction
Runtime: 15 min
Country:  ,  Kurdistan,  Irak
Language:  Kurdiska, engelska text
Release Date:  2021

Den första berättelsen

Den första berättelsen


Storyline

Filmen skildrar en annan dimension av det politiska uppror som ägde rum i norra Irak (Kurdistan) 1991, den politiska rörelse som ledde till att separera den kurdiska regionen från Irak och befrias från den dåvarande irakiska regimen. Filmen rymmer idén att hämndmentalitet kan undvikas under alla omständigheter, trots en långvarig diktatorisk era.


Number:  1
Show:  Tisdag 12 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Director:  Dana Karim
Genres: Fiction
Runtime: 15 min
Country:  Irak
Language:  Arabiska, Engelska text
Release Date:  2021

Split

Split


Storyline

En man som ser sig själv som hjälte i konflikt med sitt inre jag, känner sig alltid som en förlorare. En feg man som drabbas av mardrömmar om sitt förflutna liv


Show:  Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Director:  Halgwrd Salih
Genres: Spelfilm
Runtime: 10 min
Country:  Irak
Language:  Kurdiska, engelsk text
Release Date:  2021

The Deluge

The deluge


Storyline

I rädslan för utrotning flyr en liten kristen irakisk grupp från IS invasion. Trots det skrämmande tillståndet de befinner sig i, trots att deras hem och kyrkor har förstörts. Kämpar de för att överleva. Barnens teckningar blir ett starkt vittnesmål för det trauma de lever i.


Show:  Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Director:  Mazin M Sherabayani
Genres: Dokumentär
Runtime: 20 min
Country:  Kurdistan,  Irak
Language:  Engelska, arabiska, engelsk text
Release Date:  2021

Splittrad

Split


Storyline

En man som ser sig själv som hjälte i konflikt med sitt inre jag, känner sig alltid som en förlorare. En feg man som drabbas av mardrömmar om sitt förflutna liv


Show:  Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Director:  Halgwrd Salih
Genres: Spelfilm
Runtime: 10 min
Country:  Irak
Language:  Kurdiska, engelsk text
Release Date:  2021

Syndafloden

The deluge


Storyline

I rädslan för utrotning flyr en liten kristen irakisk grupp från IS invasion. Trots det skrämmande tillståndet de befinner sig i, trots att deras hem och kyrkor har förstörts. Kämpar de för att överleva. Barnens teckningar blir ett starkt vittnesmål för det trauma de lever i.


Show:  Lördag 18 november, kl. 14.00, Hammarkullen kulturhus

Director:  Mazin M Sherabayani
Genres: Dokumentär
Runtime: 20 min
Country:  Kurdistan,  Irak
Language:  Engelska, arabiska, engelsk text
Release Date:  2021

Hus utan tak

House without roof


Storyline

Syskonen Alan, Jan och Liya är födda i den kurdiska regionen i Irak men uppvuxna i Tyskland. De vill uppfylla moderns sista önskan, att hon ska begravas i hennes hemby. På deras resa konfronteras de med den kurdiska släkten och sig själva, samtidigt som konflikterna i landet trappas upp.


Show:  Måndag 20 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Director:  Soleen Yusef
Genres: Spelfilm
Runtime: 117 min
Country:  Tyskland,  Irak,  Qatar
Language:  Tyska, kurdiska, engelsk text
Release Date:  2021