Frukta oss kvinnor

Frukta oss kvinnor / Fear Us Women


Storyline

Rädsla oss kvinnor följer Hanna Bohman, en kanadensisk civilperson som tillbringat de senaste tre åren i Syrien som en frivillig soldat som kämpar mot ISIS. Som medlem i YPJ, en helt kvinnlig kurdisk armé, ger Hanna en inblick i de modiga kvinnorna som kämpar för befrielse i ett av världens farligaste länder. Hanna Bohman levde en bekväm tillvaro i Kanada när hon började lära sig om ISIS fasor. Upprörd över de grymheter de begick bestämde hon sig för att vidta den ultimata åtgärden, resa till Syrien och bli en frivillig soldat med YPJ, en kvinnlig kurdisk armé. Genom dammstormar och tråkighet, träning och eldstrider erbjuder Hanna en enastående titt på de kvinnliga soldaterna som kämpar för kvinnors frigörelse i världens farligaste land. Rätt fascinerade dokumentär, en san historia som uppmanar för solidaritet.


Number:  26
Show:  Lördag 13 november, kl. 21:30, HagaBion Sal 1

Director:  David Darg
Genres: Dokumentär
Runtime: 27 min
Country:  USA
Language:  Engelska, engelsk text
Release Date:  2022

Master Eddy

Master Eddy


Storyline

Eddy Yacoubian - en invandrare från Libanon - har reparerat skor sedan han var nio år gammal. "Om Eddy inte kan fixa det kan ingen bekräfta hans beskyddare. I en tid av digital automatisering är Eddys konstnärlighet och mänsklighet en påminnelse om global kulturell förändring. Han accepterar sin verklighet med ett visst missnöje men erkänner också att tur har varit en force majeure. Filmen präglas av en djupt existentiell enkelhet, som hamrar in Master Eddys historia, spik efter spik, som han själv gjorde när han lagade alla dessa tusentals skor. En udda och enkel, men mycket sevärd dokumentär.


Number:  19
Show:  Söndag 14 november, kl. 17:00, Viktoriasalen

Director:  Ara Madzounian
Genres: Dokumentär
Runtime: 113 min
Country:  USA
Language:  Armeniska, engelska, engelsk text
Release Date:  2022

Kvinnornas revolution i konsten

Kvinnornas revolution i konsten


Storyline

Hershman utmejslar den feministiska konströrelsens relation till 1960-talets anti-krigs och medborgerliga rättighetsrörelser och förklarar hur historiska händelser, såsom den helt manliga protestutställningen mot invasionen av Kambodja, utlöste den första av många feministiska aktioner mot större kulturinstitutioner. Filmen redogör ingående för större utvecklingar i kvinnors konst på 1970-talet. Nya sätt att tänka om komplexiteten i kön, ras, klass och sexualitet, utvecklades. Guerrilla Girls trädde fram som konstvärldens samvete och ställde akademiska institutioner, gallerier och museer till svars för diskriminerande praktiker. Med tiden ledde dessa banbrytande kvinnliga konstnärers uthållighet och mod till vad många historiker nu anser vara det sena 1900-talets mest betydelsefulla konströrelse.


Number:  34
Show:  Tisdag 12 november, kl. 21.00, Viktoriahuset

Director:  Lynn Hershman
Genres: Dokumentär
Runtime: 83 min
Country:  USA
Language:  Engelska, engelska text
Release Date:  2022

Jag är revolutionen

Jag är revolutionen


Storyline

Ett porträtt av tre starka kvinnor i Mellanöstern, som leder kampen för jämställdhet och frihet. Politikern Selay Ghaffar står högt på listan över personer som talibanerna vill stoppa, ändå reser hon fortfarande genom Afghanistan för att utbilda andra kvinnor om deras rättigheter. Medan Rojda Felat är befälhavare för Syriska demokratiska armén och leder en armé på 60000 personer för att besegra ISIS, befria Raqqa ur deras grepp och rädda folket. Yanar Mohammed är i sin tur utsedd av BBC som en av de 100 mest inflytelserika kvinnorna i världen 2018, och pressar på för en parlamentarisk reform i Irak, samtidigt som hon driver ett skyddsboende för misshandlade kvinnor. Trots att de kämpar mot till synes överväldigande hinder, visar alla tre kvinnorna på motståndskraft, mod och medkänsla. Filmen utmanar bilderna på täckta, tysta kvinnor i Mellanöstern, och visar upp den utomordentliga styrkan hos dessa kvinnor som reser sig upp i frontlinjerna för att hävda sin röst och sina rättigheter.


Number:  33
Show:  Tisdag 12 november, kl.18.30, Folkets Hus Hammarkullen
Måndag 11november,18.30, Bio Roy

Director:  Benedetta Argentieri
Genres: Dokumentär
Runtime: 74 min
Country:  USA
Language:  Engelska, kurdiska, arabiska, dari, engelska text
Release Date:  2022

En revolution under fyra säsonger

En revolution under fyra säsonger


Storyline

Denna nyskapande film berättar historien om två kvinnor med motsatta politiska åsikter. De kämpar för sina vitt skilda visioner av ett framtida demokratiskt Tunisien, landet som kom att utlösa den arabiska våren. Under Tunisiens kritiska år efter revolutionen får vi följa journalisten Emna Ben Jemaa, som föreställer sig ett land med yttrandefrihet och befriat från den föregående regimens korruption. Jawhara Ettis från det islamistiska partiet Ennahda jobbar å sin sida för ett Tunisien som ska styras av islamiska principer. I offentligheten måste de båda kvinnorna lära sig att navigera för att komma tillrätta med hur kvinnor behandlas i samhället. I hemmet måste de samtidigt göra svåra val för att balansera sina offentliga politiska roller med äktenskap och moderskap. Båda vet att insatserna är höga. Det ständigt närvarande hotet av islamiska extremister betyder att den bräckliga politiska processen när som helst kan bryta samman. Allt som de har arbetat för kan därmed gå förlorat.


Number:  31
Show:  Måndag 11 november, kl.18.30, Bio Roy

Director:  Jessie Deeter
Genres: Dokumentär
Runtime: 87 min
Country:  USA
Language:  Engelska, franska, arabiska, engelska txt
Release Date:  2022

Vida

Vida


Storyline

I januari 2017 kommer den första blockaden av iranska immigranter från Donald Trump, så att iranier inte längre kan resa till USA. Den iranska immigrantmamman Vida, som bor i USA, åker till flygplatsen för att hämta sin dotter som har anlänt från Iran. Men dottern stoppas på flygplatsen och hon får inte heller träffa sin mamma. Vida ställs inför ett val som kommer att ändra hennes liv för evigt.


Number:  29
Show:  Söndag 10 november, kl. 21.30, Hagabion Sal 1
Onsdag 13 november, kl. 13.00, Blå Stället

Director:  Bita Elahian
Genres: Fiction
Runtime: 10 min
Country:  USA
Language:  Engelska, persiska, engelska text
Release Date:  2022

Checkpoint

Checkpoint


Storyline

Det är den november 1979, ett år efter den iranska revolutionen. En grupp av iranska college-studenter är på väg att efter sin weekend-utflykt återvända från Kanada till Michigan, USA, men stoppas vid gränsen. Anledningen till detta är att en grupp extrema iranska studenter hade ockuperat den amerikanska ambassaden i Teheran och tagit diplomater i gisslan.Genom ett dekret gav president Carter order om att inga iranier skulle få passera in i landet. Mellan de stoppade iranska studenter vid gränsen indelade i ideologiska linjer, vars debatter om grundprinciper och politik, snart leder till en fullskalig konfrontation.


Number:  24
Show:  Söndag 10 november, kl. 21.30, Hagabion Sal 1

Director:  Parviz Sayyad
Genres: Fiction
Runtime: 91 min
Country:  USA
Language:  Persiska, engelska, engelska text
Release Date:  1987

Att föda på gränsen

Att föda på gränsen


Storyline

Varje dag passerar drygt en miljon människor legalt över gränsen mellan Mexiko och U.S.A. i bägge riktningarna. Även om de har giltiga visum innebär dessa resor stora risker. Bland dem finns gravida kvinnor från Ciudad Juarez i Mexiko, som vill föda sina barn i Texas. Gaby och Luisa är två kvinnor från Ciudad Juarez, som legalt tar sig över gränsen till El Paso i Texas för att föda där. Två mexikanska barnmorskor som arbetar i El Paso försöker ge sitt stöd till de kvinnor som gjort valet att föda sina barn i Texas. Efter att ha upplevt det extrema våld som drabbade Ciudad Juarez 2008 – 2012, och med vetskap om det hot om gynekologiska övergrepp som äger rum på de mexikanska sjukhusen, bestämmer sig Gaby och Luisa för att försöka ge sina barn en bättre framtid och själva få barnmorskornas stöd vid en trygg och säker förlossning. De riskerar att tvingas återvända och även att förlora sina visum, samtidigt som de kan komma att utsättas för den amerikanska gränspolisens provokationer och våld. Mot bakgrund av U.S.A.:s hårda gränspolitik kastar ljus filmen på dessa kvinnors mod och uthållighet de oerhörda och komplexa svårigheter som präglar livet på gränsen mellan Mexiko och U.S.A.


Number:  22
Show:  Söndag 10 november, kl. 19.00, Hagabion Sal 1

Director:  Ellie Lobovits
Genres: Dokumentär
Runtime: 28 min
Country:  Mexiko,  USA
Language:  Spanska, engelska text
Release Date:  2022

Den hemliga fatwan

Den hemliga fatwan


Storyline

I slutet av juli 1988 stänger plötsligt den islamiska republiken Iran de fängelser där tusentals politiska fångar avtjänar sina straff. Under fem månader stoppades alla besökstider och inga nyheter fanns att få om vad som hände inne i fängelserna. Det blev dödstyst. Familjerna sökte desperat efter nyheter om dem som de älskar. När familjerna till slut kallas till fängelset får de bara en påse och ett besked om att fången blivit avrättad - ingen förklaring, inget testamente, ingen kropp och ingen gravplats. Fram tills idag har ingen statsanställd tagit på sig ansvaret för vad som skedde och fortfarande är det tabu att tala om det. Men tack vare de modiga överlevande familjemedlemmar som har avslöjat sanningen kan vi äntligen ta del av berättelsen om den massaker som 1988 genomfördes i Irans fängelser, Detta oerhört brutala statsbrott kan nu visas upp för hela världen.


Number:  2
Show:  Lördag 9 november, kl.13.30, Hagabion sal 1
Torsdag 14 november, kl.18.30, Viktoriahuset

Director:  Delnaz Abadi
Genres: Dokumentär
Runtime: 66 min
Country:  USA
Language:  Engelska, persiska, engelska, persiska text
Release Date:  2022