Den första berättelsen

Den första berättelsen


Storyline

Filmen skildrar en annan dimension av det politiska uppror som ägde rum i norra Irak (Kurdistan) 1991, den politiska rörelse som ledde till att separera den kurdiska regionen från Irak och befrias från den dåvarande irakiska regimen. Filmen rymmer idén att hämndmentalitet kan undvikas under alla omständigheter, trots en långvarig diktatorisk era.


Number:  1
Show:  Tisdag 12 november, kl. 18.30, Hagabion sal 1

Director:  Dana Karim
Genres: Fiction
Runtime: 15 min
Country:  Irak
Language:  Arabiska, Engelska text
Release Date:  2023