Europa 2015, krigets första år

Europe 2015, the first year of the war


Storyline

Från den Arabiska våren till terroristattackerna i Paris: aldrig sedan andra världskriget har Europa utsatts för sådana våldscykler och migrationsvågor. Den geopolitiska situationen har förändrats dramatiskt under de senaste fem åren, och turbulensen i Mellanöstern har försatt Europa på krigsfot. Genom en rikedom av arkivmaterial och skakande vittnesmål från överlevande migranter, är detta en rapport om den historiska och dramatiska vändning som Europa upplever idag.


Show:  Söndag 18 november, kl. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Director:  Jean-Bernard Menoud
Genres: Dokumentär
Runtime: 48 min
Country:  Schweiz
Release Date:  2023