Intighetens medborgare

Citizens of nothingness


Storyline

En afghansk politisk flykting har just anlänt till Italien och söker efter gästfrihet och skydd, men finner att hon kolliderar med en daglig verklighet som flyktingar befinner sig i. Hon känner sig utanför och hennes utanförskap återspeglas genom valet av inspelningsplatser för filmen. Dokument och pass har inget större värde, flyktingstatusen glider över till apati i ingenmanslandet.


Show:  Söndag 19 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Director:  Razi Mohebi
Genres: Spelfilm
Runtime: 52 min
Country:  Italien
Release Date:  2023