Kvinnornas revolution i konsten

Kvinnornas revolution i konsten


Storyline

Hershman utmejslar den feministiska konströrelsens relation till 1960-talets anti-krigs och medborgerliga rättighetsrörelser och förklarar hur historiska händelser, såsom den helt manliga protestutställningen mot invasionen av Kambodja, utlöste den första av många feministiska aktioner mot större kulturinstitutioner. Filmen redogör ingående för större utvecklingar i kvinnors konst på 1970-talet. Nya sätt att tänka om komplexiteten i kön, ras, klass och sexualitet, utvecklades. Guerrilla Girls trädde fram som konstvärldens samvete och ställde akademiska institutioner, gallerier och museer till svars för diskriminerande praktiker. Med tiden ledde dessa banbrytande kvinnliga konstnärers uthållighet och mod till vad många historiker nu anser vara det sena 1900-talets mest betydelsefulla konströrelse.


Number:  34
Show:  Tisdag 12 november, kl. 21.00, Viktoriahuset

Director:  Lynn Hershman
Genres: Dokumentär
Runtime: 83 min
Country:  USA
Language:  Engelska, engelska text
Release Date:  2023