Storyline

En musikvideo om en person som har sina grubblerier, men som trots detta reser sig upp för att kämpa med alla de svårigheter som han ställs inför.


Number:  43
Show:  Måndag 11 november, kl.18.30, Hagabion Sal 1
Fredag 22 november, kl.17.00, Selma Lagerlöfs Center

Director:  Amir Ali Amini
Genres: Fiction
Runtime: 6 min
Country:  Sverige
Language:  Dari, engelska text
Release Date:  2023