Rekrytera för jihad

Rekrytera för jihad


Storyline

Den karismatiske Ubaydullah Hussain är en uttalad norsk muslimsk missionär. Under tre år får journalisten Adil Khan Farooq följa honom när han rekryterar unga människor för att de ska konvertera till islam. Hussain avslöjas som en extremist vilken stöder terrorhandlingar och uppmuntrar de unga att resa till Syrien för att kämpa för ISIS. När myndigheterna lägger beslag på filmarens bilder av Hussains aktiviteter övergår det som började som ett försök att få insikt i en jihadists sinne till att mer handla om pressfrihet. Mot bakgrund av alla terrorattacker runt om i världen ger “Recruiting for Jihad” ändå en sorglig men aktuell inblick i de destruktiva konsekvenserna av extremisternas tankar och handlingar.


Number:  16
Show:  Tisdag 12 november, kl. 21.00, Hagabion Sal 1

Director:  Adel Khan Farooq, Ulrik Imtiaz Rolfsen
Genres: Dokumentär
Runtime: 78 min
Country:  Norge
Release Date:  2023