Vinteröverlevare

Vinteröverlevare


Storyline

Poetiska bilder i en värld med oändliga dubbeltydigheter, där känslan av exil och tidens flykt växer fram ur färgerna under de gryningstimmar som insekterna sätter igång med sina läten, när sinnesstämningarna till en början får flöda fritt och bryta in i ljusspelet.


Number:  47
Show:  Onsdag 13 november, kl. 21.00, Hagabion Sal 1

Director:  Juan Carlos Poblete
Genres: Experimentell
Runtime: 7 min
Country:  Sverige
Release Date:  2023