Filmens odyssé – frihetens odyssé

Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.

 

 


De eviga

Not rated yet!

De upplystas land

Not rated yet!


Django

Not rated yet!


Framtid öppen

Not rated yet!

Förlovade territorier

Not rated yet!Krigare

Not rated yet!

Rastplatsen

Not rated yet!

Sandfästningar

Not rated yet!

Så Lätt

Not rated yet!

Vägen hem

Not rated yet!