Page 5 - EFF-program-2021_slutmanus
P. 5

VÄRLDEN ÄR MITT HEM | THE WORLD IS MY HOME
                                 www.exilefilmfestival.com


                 ”Jag är i exil för att jag har hoppet kvar.”

                Så skrev den legendariske poeten och filmregissören Theo Angelopoulos
                till Exilfilmfestivalen för en tid sedan.
                Under en period av 30 år har hoppet varit drivkraften för vår festivals fria,
                öppna och cineastisk kollektivplattform. Vår strävan är att spegla den
                globala flyktingvågen ur de landsflyktiga filmarnas inre perspektiv, med
                utgångspunkt i deras egna upplevelser som flyktingar. I vår tro på hoppet
                och den mänskliga skaparkraften, och trots den apokalyptiska pandemitid
                som vi just genomlevt, har vi genomfört förberedelserna för årets festival
                med det centrala mottot:
                           ”Still Hope”

                Precis som för Theo Angelopoulos har hoppet ständigt varit drivkraften
                för exilfilmarna själva - filmare på flykt undan förtryck och våld, i behov av
                andrum och i sökande efter en trygg hemvist med öppna horisonter för
                tankens frihet.
                Exilfilmarens blick är som en rörlig kamera som utmanar omvärlden med
                ständigt nya ögon, för att försöka uppnå och vidga frihetens perspektiv.
                Med utgångspunkt från årets festivalmotto har vi arbetat med
                förberedelserna för denna den 15:e Exilfilmfestivalen. Vårt ursprungliga
                planerade festivalprogram präglades av ett stort utbud och många olika
                teman baserade på vår samtids mest aktuella frågor. Men under slutfasen
                av vårt förberedande arbete inträffade de våldsamma och tragiska
                händelserna i Afghanistan. Talibanerna, vars historia präglas av förtryck
                och våld, tog makten. Dessa händelser påverkade oss starkt, och har
                skapat en övertygelse om att det nu krävs ett festivalprogram fokuserat på
                Afghanistan – och särskilt då på kvinnornas extremt utsatta situation där.

                Vår vision är att den 15:de Exilfilmfestivalen ska bjuda på starka,
                engagerande och inspirerande filmupplevelser från jordens alla hörn.
                Med önskan om ljusare tider för denna sargade värld,


                                       Hossein Mahini
                               Exilfilmfestivalens Konstnärliga ledare
                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10