Page 10 - EFF-program-2023
P. 10

Den 16:e Internationella Exil Film Festival | The 16th International Exile Film Festival
       10 - 16 november 2023 | Göteborg Sverige


   Specialprogram: Kvinna - Liv - Frihet
      Nr 11            Lördag 11 november, kl. 19.00, Hagabion Sal 1
               Tisdag 14 november, kl. 18.30, Angereds Bio
      Joonam


      USA 2023 / Dokumentär / 103 min
      Engelska, persiska, engelsk text
      Regi: Sierra Urich


      Uppmuntrad av ett provocerande familjeminne och en livstid av att
      vara skild från det land som hennes mamma lämnade efter sig, gräver
      en ung filmskapare i sin mors och mormors komplicerade förflutna och
      sin egen splittrade iranska identitet.
      Filmens regissör Sierra Ulrich vänder sig till sin mor ”Mitra” och mormor
      ”Behjat” för att konstruera ett djupt rörande och ibland avväpnande
      roligt porträtt av tre generationer kvinnor och deras komplexa relation
      till ett avlägset Iran.
      Detta är en film som på ett gripande sätt återspeglar iranska invand-
      rares upplevelser och talar till alla som påverkas av vad som följer med
      migration. En öm, intim och rolig film.

      Nr 12             Lördag 11 november, kl. 14.30, Viktoriasalen
      Kvinnans konstrevolution /
      Womens Art Revolution


      USA 2010 / Dokumentär / 83 min
      Engelska, engelsk text
      Regi: Lynn Hershman

      Hershman utmejslar den feministiska konströrelsens relation till
      1960-talets anti-krigs och medborgerliga rättighetsrörelser och förkla-
      rar hur historiska händelser, såsom den helt manliga protestutställ-
      ningen mot invasionen av Kambodja, utlöste den första av många fe-
      ministiska aktioner mot större kulturinstitutioner.
      Filmen redogör ingående för större utvecklingar i kvinnors konst på
      1970-talet. Nya sätt att tänka om komplexiteten i kön, ras, klass och
      sexualitet, utvecklades. Guerrilla Girls trädde fram som konstvärldens
      samvete och ställde akademiska institutioner, gallerier och museer till
      svars för diskriminerande praktiker. Med tiden ledde dessa banbrytan-
      de kvinnliga konstnärers uthållighet och mod till vad många historiker
      nu anser vara det sena 1900-talets mest betydelsefulla konströrelse.


  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15