Page 5 - EFF-program-2023
P. 5

VÄRLDEN ÄR MITT HEM | THE WORLD IS MY HOME
                                www.exilefilmfestival.com


               I filmens magiska ljus, invigs fredag 10 november den 16:e Internationella
               Exilfilmfestivalen med parollen

               Kvinna - Liv - Frihet

               Vår samling under denna paroll följs av att festivalen visar filmen ”Sju
               vintrar i Teheran”. En nyproducerad tysk film, som belyser frågor som
               ligger till grund för uppkomsten av de iranska kvinnornas revolutionära
               kamp för frigörelse. Frågorna fick förnyad styrka i och med Jina Mahsa
               Aminis död 16 september 2022.
               Spridandet av parollen gick tvärsöver de nationella, religiösa och
               ideologiska gränserna, och den blev ett ikoniskt slagord för alla kvinnors
               kamp mot systematiskt förtryck, och för jämlikhet, frihet och klasskamp i
               världen.
               Under hela Exilfilmfestivalens snart trettioåriga existens, har vi försökt
               att lyfta fram dessa frågor genom filmens konst och makt. Detta är en av
               våra grundlinjer. Nu, med hänsyn till den aktuella situation som råder för
               kvinnor, har vi i årets festival bestämt att lägga vårt övergripande fokus på
               nutidskvinnornas revolutionära frigörelsekamp. För att på så sätt kunna
               förstärka den allmänna opinionens solidaritet med rörelsen.


               Programmet ”Kvinna - Liv - Frihet” är ett omfattande specialprogram
               som tar upp kvinnors situation ur olika perspektiv, bl.a. deras geografiska
               tillhörigheter, övertygelser och värderingar. I vårt val av temamässiga
               delar, betonar vi särskilt de frågor som är ursprunget till att dagens
               kvinnor gör uppror.
               Detta breda filmprogram består av fem oberoende program om kvinnors
               situation i Iran, Afghanistan, Kurdistan-Kobane och Palestina, samt
               delar av västvärlden. Exilfilmfestivalens synfält är inte bara begränsat
               till kvinnors frågor. Vår blick i de omväxlande programledarna, är på jakt
               efter hur människor lever, hur de arbetar, och vilken jämlikhet, trygghet
               och frihet de har.
               I vår Exilfilmfestival vill vi framkalla tanken att publiken via festivalens
               visningar får möjlighet att uppleva unika och udda filmer, och se världen
               på ett nyanserat sätt, så att de når fram till själva visionen om att:

               Another World is Possible.
                                       Hossein Mahini
                              Exilfilmfestivalens konstnärliga ledare

                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10