Page 9 - EFF-program-2023
P. 9

VÄRLDEN ÄR MITT HEM | THE WORLD IS MY HOME
                                www.exilefilmfestival.com


                Nr 9              Lördag 11 november, kl. 16.30, Viktoriasalen

                Jag är revolutionen / I Am the Revolution


                USA 2018 / Dokumentär / 74 min
                Engelska, kurdiska, arabiska, dari, engelsk text
                Regi: Benedetta Argentieri                   Specialprogram: Kvinna - Liv - Frihet

                Ett porträtt av tre starka kvinnor i Mellanöstern, som leder kampen
                för jämställdhet och frihet. Politikern Selay Ghaffar står högt på listan
                över personer som talibanerna vill stoppa, ändå reser hon fortfarande
                genom Afghanistan för att utbilda andra kvinnor om deras rättigheter.
                Medan Rojda Felat är befälhavare för Syriska demokratiska armén och
                leder en armé på 60000 personer för att besegra ISIS, befria Raqqa ur
                deras grepp och rädda folket.

                Yanar Mohammed är i sin tur utsedd av BBC som en av de 100 mest
                inflytelserika kvinnorna i världen 2018, och pressar på för en parla-
                mentarisk reform i Irak, samtidigt som hon driver ett skyddsboende för
                misshandlade kvinnor.


                Trots att de kämpar mot till synes överväldigande hinder, visar alla tre
                kvinnorna på motståndskraft, mod och medkänsla. Filmen utmanar bil-
                derna på täckta, tysta kvinnor i Mellanöstern, och visar upp den utom-
                ordentliga styrkan hos dessa kvinnor som reser sig upp i frontlinjerna
                för att hävda sin röst och sina rättigheter.

                Nr 10                 Torsdag 16 november, kl. 18.30, Bio Roy
                Jin / Life                Original title: Jîn
                Turkiet 2012 / Fiction / 122 min
                Turkiska, tyska, engelska text
                Regi: Reha Erdem

                Jin är medlem i en kurdisk organisation som kämpar för kurdernas
                rättigheter i Turkiet. Men hon är också en ung flicka. Mitt i striderna
                genomgår hon en existentiell kris. Hon tillbringar dagar, ensam i
                bergen och skogarna, för att gömma sig både för sina kamrater och
                för regeringens säkerhetsstyrkor. När hon äntligen tar sig till den stora
                staden upptäcker hon att slätterna för henne är farligare än bergen,
                mer hotfulla och mer smärtsamma.
                Jin är välskriven och välspelad med snygga bilder, ett rörande och
                aktuellt drama.                                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14