Page 2 - EFF-program-2019
P. 2

Den 14:e Internationella Exilfilmfestivalen | The 14th International Exile Film Festival
       8 - 14 November 2019 | Göteborg Sweden


      ”Att förverkliga en filmfestival med temat exil är ett
     ”utmärkt arbete, vilket överstiger konstfilmens ram
      och förstärker vänskapen mellan våra länders folk.
      Er Exilfilmfestival är en stor kulturfest.”
           Citat ur hälsning till Exilfilmfestivalen från den
           legendariske latinamerikanske filmregissören
           Fernando Solana, 2003.

     Står världen inför en verklig feministisk revolution
     – med utgångspunkt i Mellanöstern?


     Feministisk revolution
     – Ett specialprogram (se sidan 18)
  2
   1   2   3   4   5   6   7