Exilens porträtt
Hur blir situationen för de kultur- och konstskapare som tvingas i landsflykt? Vad händer med deras liv och arbete? Deras tillvaro kläms i ett främmande land, med en främmande kultur och ett främmande språk. Denna paradoxala existens inverkar på deras skapandes identitet. Det handlar inte bara om berättelsestrukturen, utan berör själva deras sinne för ordval.
Följande spännande speciella program kommer att hållas på Världslitteraturhuset, där vi uppmärksammar exilpoeter och exilförfattare som har gjort ett avgörande intryck världen över. På programmet står filmer som sträcker sig bort mot Mellanöstern, vilket är den region som står i centrum för vår agenda.