Feministisk revolution
Står världen inför en verklig feministisk revolution – med utgångspunkt i Mellanöstern?
Frågan är aktuell i de flesta av regionens länder, där kampen för kvinnors frigörelse håller på att kulminera. Den går över traditionella gränslinjer, etnisk tillhörighet och nationalitet, liksom tabun kring ras, religion och sexualitet, men innebär också en klasskamp. Programmet ger en överblick av de pågående rörelserna.

I Am the Revolution

Not rated yet!