Murar

För varje minut tvingas 15 människor att fly på grund av politiska skäl, etniska påtryckningar, religiöst hat och hunger!

Enligt FN:s flyktingbyrå (the UN Refugee Agency) är 70,8 miljoner på flykt. Mer än hälften av dem är barn. De kämpar för att överleva i ruiner, öknar och hav. Vart ska de vända sig för att få skydd, alltmedan de stoppas av alla de murar som byggs upp vid gränserna?

Finns det något hopp?

1989 föll Berlinmuren! Då trodde folk att det föddes en ny värld, en fri värld utan murar! Men snart visade det sig att nutidens människor hade alltför stora illusioner – idag byggs återigen mur efter mur.

Just nu finns mer än 70 murar runt om i världen, fem gånger fler än vid tiden för Berlinmurens fall. Se på muren i Västsahara. Se på muren kring Palestina. Vi bevittnar också planerna på den stora muren mot Mexico!

Dessa murar byggs inte bara av betong och sten, utan med rädsla och övertygelsen att man ska kunna känna sig trygg. Medvetet delas människor upp i goda och onda, för att skilja mellan oss själva och de som befinner sig på andra sidan av muren: flyktingarna!

I hopp om att motverka världens omänskliga utveckling, genomförs detta program som ett försök att via filmens kraft kasta ljus på de tankar och system som med murar delar upp människor i goda och onda.


Checkpoint

Not rated yet!