8-Sidoprogram – Off: Förorten kommer till tals

Detta är ett program om de människor, särskilt de ungdomar som lever i sådana delar av städer som kallas för ”utsatta”.

Geronimo

Not rated yet!