Världen är Mitt Hem
16:e Internationella Exilfilmfestivalen
10 – 16 november 2023

PROGRAM

Huvudprogram

 • Exil, en global upplevelse
  Festivalens huvudprogram visar filmer gjorda av filmare i exil och andra filmare som lever utanför sina hemländer. Temat är fritt.

Specialprograms

 • Kvinna – Liv – Frihet
  Ett filmprogram om nutidskvinnornas revolutionära frigörelsekamp, med Jina Mahsa Aminis död som tändande gnista.
  Den 26 september 2022 arresterades den 22-årig kurdisk kvinna Jina Mahsa Aminis av mullornas moralpolis och slogs ihjäl för att slöjan satt snett.
  Hennes öde resulterade i de iranska kvinnornas resning mot prästväldets fundamentala och patriarkala diktatur i Iran, och deras slogan Kvinna – Liv – Frihet.
  Omfattningen av denna slogan gick tvärsöver de nationella, religiösa och ideologiska gränserna, och blev ett ikoniskt slagord för alla kvinnors kamp mot systematiskt förtryck och för jämlikhet, frihet och klasskamp i världen.
  Filmprogrammet kommer att innehålla en mångfald av visuella uttryck, bl.a. dokumentärfilm, spelfilm och animationsfilm, inklusive en kollektion av sociala medieinslag.
  Programmet kompletteras med musik, poesi, och debatt.
 • Off: Förorten kommer till tals
  Detta är ett program om de människor, särskilt de ungdomar som lever i sådana delar av städer som kallas för ”utsatta”.
  Den panorama mediala bilden av alla dessa stadsdelar karaktäriseras av en serie gestaltningar som inriktas på skjutningar, narkotikaaffärer och våldsutövningar, där fokus läggs på väpnade rån, utpressningar, skottlossningar och….
  Har vi råd att inte lyfta en fram en annan bild än denna vitt spridda officiella mediabild om ”livet i förorten”?
  Det är verkligen en del av rättvishets försök att låta förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att vara ett öppet och fritt forum för att de förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att skapa ett fritt och öppet forum, så att förortsmänniskorna själva får möjlighet att komma till tals.
 • Kvinnor och krig
  Ett öppet filmprogram om kvinnors ställning i kriget. De är bortglömda offer, offer för heders tabuts tystnad.
 •  I Kobane föds jämställdhet ur krig
  I oktober 2014 tog Jihadist-gruppen Islamiska staten (IS) över den kurdiska staden Kobane i norra Syrien. Detta ledde till att kvinnor organiserade sig i kurdiska bataljonen YPJ som soldaterna.
  Det var dessa kvinnor som först tog till vapen och efter omfattande strider lyckades återerövra staden i februari 2015.
  Samtidigt som dessa kvinnor kämpade mot Jihadister och besegrade IS, utmanade kvinnorna de uråldriga könsrollerna i provinsen.
  Den kurdiska staden Kobane har blivit en symbol för både motståndet mot den Islamiska staten IS och en unik revolutionär kvinnlig kamp i skapandet av en folkligt pluralistisk och fri autonomi i Mellanöstern.
  Ett filmporträtt om Kobane och dess folk – Kurderna.
 • Yes to Peace
  Ett filmprogram om hur en hållbar fred skapas!
 • Ord och Bild, den människans existentiella tjäll
  Ett filmprogram om hur yttrandefrihet styrs av globala marknaden. Och människans tjäll omformas, vilket de politiska, ideologiska och religiösa makterna med censur, förföljelse, fängelse begränsar människors tjäll att yttra sig fri.
 • Close Up : Mitt Palestinas drömmar
  Ett filmprogram om palestiniernas drömmar och mardrömmar i förvirringen av olivgröna grenars doft. Programmet ska ske i samarbete med Palestinsk Film Institutet.

Sidoprogram

 • Filmens odyssé – frihetens odyssé
  Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.
 • Brännpunkter
  I denna del har vi ett öppet program för filmer som fokuserar på områden i världen som utsätts för krig, konflikt, ockupation eller inbördeskrig.
 • En annan syn
  Slutligen presenterar festivalen filmer gjorda av filmare som inte befinner sig i exil om invandrare och människor som lever utanför sina hemländer, i ett försök att se utifrån en annan synvinkel: en blick utifrån.