Världen är Mitt Hem
16:e Internationella Exilfilmfestivalen
10 – 16 november 2023

REGLER

Allmänna villkor

 • Exilfilmfestivalen är en internationell festival utan tävlan.
 • Festivalen accepterar både lång- och kortfilmer.
 • Festivalen accepterar alla slags filmer: spelfilm, dokumentär, animation och experimentfilm.

Denna året festivalupplaga accepterar filmer till följande programdelar:

Huvudprogram

 • Exil, en global upplevelse
  Festivalens huvudprogram visar filmer gjorda av filmare i exil och andra filmare som lever utanför sina hemländer. Temat är fritt.

Specialprogram

 • Kvinna – Liv – Frihet
  Ett filmprogram om nutidskvinnornas revolutionära frigörelsekamp, med Jina Mahsa Aminis död som tändande gnista.
  Den 26 september 2022 arresterades den 22-årig kurdisk kvinna Jina Mahsa Aminis av mullornas moralpolis och slogs ihjäl för att slöjan satt snett.
  Hennes öde resulterade i de iranska kvinnornas resning mot prästväldets fundamentala och patriarkala diktatur i Iran, och deras slogan Kvinna – Liv – Frihet.
  Omfattningen av denna slogan gick tvärsöver de nationella, religiösa och ideologiska gränserna, och blev ett ikoniskt slagord för alla kvinnors kamp mot systematiskt förtryck och för jämlikhet, frihet och klasskamp i världen.
  Filmprogrammet kommer att innehålla en mångfald av visuella uttryck, bl.a. dokumentärfilm, spelfilm och animationsfilm, inklusive en kollektion av sociala medieinslag.
  Programmet kompletteras med musik, poesi, och debatt.
 • Off- Förorter kommer till tals
  Detta är ett program om de människor, särskilt de ungdomar som lever i sådana delar av städer som kallas för ”utsatta”.
  Den panorama mediala bilden av alla dessa stadsdelar karaktäriseras av en serie gestaltningar som inriktas på skjutningar, narkotikaaffärer och våldsutövningar, där fokus läggs på väpnade rån, utpressningar, skottlossningar och….
  Har vi råd att inte lyfta en fram en annan bild än denna vitt spridda officiella mediabild om ”livet i förorten”?
  Det är verkligen en del av rättvishets försök att låta förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att vara ett öppet och fritt forum för att de förortsmänniskorna själva komma till tals!
  Detta är ett försök att skapa ett fritt och öppet forum, så att förortsmänniskorna själva får möjlighet att komma till tals.
 • Kvinnor och krig
  Ett öppet filmprogram om kvinnors ställning i kriget. De är bortglömda offer, offer för heders tabuts tystnad.
 • I Kobane föds jämställdhet ur krig
  I oktober 2014 tog Jihadist-gruppen Islamiska staten (IS) över den kurdiska staden Kobane i norra Syrien. Detta ledde till att kvinnor organiserade sig i kurdiska bataljonen YPJ som soldaterna.
  Det var dessa kvinnor som först tog till vapen och efter omfattande strider lyckades återerövra staden i februari 2015.
  Samtidigt som dessa kvinnor kämpade mot Jihadister och besegrade IS, utmanade kvinnorna de uråldriga könsrollerna i provinsen.
  Den kurdiska staden Kobane har blivit en symbol för både motståndet mot den Islamiska staten IS och en unik revolutionär kvinnlig kamp i skapandet av en folkligt pluralistisk och fri autonomi i Mellanöstern.
  Ett filmporträtt om Kobane och dess folk – Kurderna
 • Yes to Peace
  Ett filmprogram om hur en hållbar fred skapas!
 • Ord och Bild, den människans existentiella tjäll
  Ett filmprogram om hur yttrandefrihet styrs av globala marknaden. Och människans tjäll omformas, vilket de politiska, ideologiska och religiösa makterna med censur, förföljelse, fängelse begränsar människors tjäll att yttra sig fri.
 • Close upp-Mitt Palestinas drömmar
  Ett filmprogram om hur yttrandefrihet styrs av globala marknaden. Och människans tjäll omformas, vilket de politiska, ideologiska och religiösa makterna med censur, förföljelse, fängelse begränsar människors tjäll att yttra sig fri.

Sidoprogram

 • Filmens odyssé – frihetens odyssé
  Ett öppet program för filmer som förespråkar strävanden efter solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och frihet.
 • Brännpunkter
  I denna del har vi ett öppet program för filmer som fokuserar på områden i världen som utsätts för krig, konflikt, ockupation eller inbördeskrig.
 • En annan syn
  Slutligen presenterar festivalen filmer gjorda av filmare som inte befinner sig i exil om invandrare och människor som lever utanför sina hemländer, i ett försök att se utifrån en annan synvinkel: en blick utifrån.
 • Deltagande
  • Festivalen förbehåller sig rätten att avgöra berättigandet för varje film att antas till festivalens olika programdelar.
  • Det finns ingen anmälningsavgift. Anmälningsformulär finns tillgängliga på festivalens officiella hemsida: www.exilefilmfestival.com. Anmälningstiden går ut 30 augusti 2023.
  • Festivalen betalar inga visningsavgifter för att visa de utvalda filmerna i dess program.

Anmälningsförfarande

 • För varje film krävs att den sökande fyller i ett separat anmälningsformulär online och tillhandahåller en förhandskopia av filmen.
 • Det anmälda verket måste vara den färdigredigerade versionen.
 • Filmer med dialoger eller berättande på andra språk än engelska måste ha engelska undertexter.
 • En förhandskopia kan tillhandahållas på två olika sätt:
 1. Online – inkludera en URL för nedladdning av förhandskopian i anmälningsblanketten. En förhandskopia måste vara tillgänglig för nedladdning senast 30 augusti 2023.
 2. Post – förhandskopia på en DVD skall inkomma till festivalkontoret eller dess postadress före 10 augusti 2019. Skicka din DVD till nedanstående postadress.

OBS! Var vänlig och notera att post från utlandet ska märkas ‘For cultural purposes only, no commercial value’.

Postadress:
Exilfilmfestivalen
Linnégatan 21, Viktoriahuset, uppg. A, 1 tr.
413 04 Göteborg- Sverige

Tekniska krav

1- Förhandskopia av filmen: DVD eller fil med tekniska specifikationer.
2- Format: Quicktime eller MP4.MKV
3- Visningskopia: 35 mm,16mm, DCP (utan krypteringsnyckel), MKV, MP4.

Festivalen förbehåller sig rätten att avböja en visningskopia i tvivelaktigt tekniskt skick som kan skapa problem under visningen.

Urval av filmer

Urvalet av filmer görs av festivalens filmurvalskommitté. En lista över de filmer som valts för programmen kommer att anges på festivalens officiella hemsida senast 25 september 2023. Alla sökanden kommer att meddelas resultatet av urvalet. Varje regissör vars film har valts ut för det officiella festivalprogrammet kommer att kontaktas av festivalledningen för ordnande av inkvartering.

Försändelse av visningskopia

Avsändaren står för kostnaden att skicka visningskopior av de filmer som valts för programmen, medan festivalen täcker kostnaden för återförsändelsen. Avsändaren måste informera festivalen om hur och när visningskopian ska skickas.
Paket som skickas från utlandet måste markeras med: ‘For cultural purposes only, no commercial value’. Material som skickas med expressbud (DHL, FedEx, UPS etc.) måste åtföljas av en proformafaktura uppgående till högst 20 EUR eller 20 USD. Visningskopian kommer att returneras inom två veckor efter festivalens arrangemang.

Rättigheter, skyldigheter, och ansvar

– Varje sökande intygar att denne är upphovsman eller äger de fullständiga rättigheterna till den eller de filmer som anmälts.

– Filmernas förhandskopior kommer inte att skickas tillbaka, utan kommer att inkluderas i festivalens bibliotek. Festivalen förbehåller sig rätten att använda filmerna enbart för icke-kommersiella undervisningssyften.

– Festivalen har rätt att för marknadsföringssyften använda allt material relaterat till anmälningen såväl som ett filmutdrag uppgående till 3 minuter.

– Festivalen tar ansvaret för visningskopian av filmen från dess ankomst till festivalens kontor till dess återförsändelse. I händelse av skada under festivalperioden, kommer festivalen endast att ersätta det materiella värdet av de fysiska kopiorna (efter ett uppvisande av den ursprungliga fakturan).

Donationer

Festivalen är tacksam för donationer av visningskopior till dess filmbibliotek.

Godkännande av villkor

Deltagande i festivalen och dess anmälningsprocess förutsätter ett förbehållslöst godkännande av villkoren i de föreliggande reglerna. Ett anmälningsformulär är giltigt utan en underskrift och en försegling.

Postadress

Exilfilmfestivalen
Linnégatan 21, Viktoriahuset, uppg. A, 1 tr.
413 04 Göteborg- Sverige

Email: info@exilefilmfestival.com, exile.filmfestival@usa.net