Fighting sand castles

Fighting sand castles


Storyline

Omar is an asylum seeker from Darfur, Sudan, who's living in Israel at the moment. While Israel still refuse to accept people who escape from Darfur, Sudan, as refugees, Omar need to deal with the reality in Israel and became an activist for the asylum seeker community. The conflict between his outer world, his day to day life as a warrior taking on an entire nation’s battle, and his inner world, which takes place in an animated studio setting, delving behind the scenes of Omar’s personality and depicting the events and the people who have influenced him.


Show:  Sunday 19 November, at. 19.00, Hagabion hall 1

Director:  Adi Ornai, Hila Mutayn
Genres: Documentary
Runtime: 23 min
Country:  Israel
Language:  Hebrew, Fur, English text
Release Date:  2023

Sandfästningar

Fighting sand castles


Storyline

Omar är en asylsökande från Darfur, Sudan, som bor i Israel för till - fället. Medan Israel fortfarande vägrar att acceptera människor som flyr från Darfur som flyktingar, behöver Omar ta itu med verkligheten i Israel och bli en aktivist för de asylsökande. Konflikten mellan hans yttre värld, hans dagliga liv som en krigare som tar på sig en hel nations kamp, och hans inre värld, som återspeglas i en animerad studiomiljö, tar sig bakom kulisserna hos Omar’s personlighet och avbildar de händelser och de människor som har påverkat honom. ”Filmen är en bra dokumentär som belyser en viktig fråga, flykting frågan, och den debatt som pågår på många håll i Europa och runt om i världen. Just att det handlar om konflikten i Sudan (något som rapporteras om i en liten utsträckning i Sverige) och hur staten Israel (med tanke på landet och judarnas egen historia gällande förföljelse etc.) vägrar att ge Sudaneser flykting status. Var mycket intressant.” Kamran Hosseini Rahimi


Show:  Söndag 19 november, kl. 19.00, Hagabion sal 1

Director:  Adi Ornai, Hila Mutayn
Genres: Dokumentär
Runtime: 23 min
Country:  Israel
Language:  Hebreiska, furiska, engelsk text
Release Date:  2023