Lachek, I am Mean

Lachek, I am mean


Storyline

This is an animated narrative about a girl. Her name is Rokia. She lives in a suburban area in Sweden. Her unemployed father gives her a veil. Rokia loses her veil on the playground and dares not return home.


Show:  Tuesday 21 November, at. 21.00, Hagabion hall 1

Director:  Fateme Gosheh
Genres: Animation
Runtime: 11 min
Country:  Sweden
Language:  Swedish, English text
Release Date:  2023

Lachek, Jag är elak

Lachek, I am mean


Storyline

Det här är en animerad berättelse om en tjej. Hennes namn är Rokia. Hon bor i ett förortsområde i Sverige. Hennes arbetslösa far ger henne en slöja. Rokia förlorar sin slöja på lekplatsen och vågar inte återvända hem.


Show:  Tisdag 21 november, kl. 21.00, Hagabion sal 1

Director:  Fateme Gosheh
Genres: Animation
Runtime: 11 min
Country:  Sverige
Language:  Swedish, engelsk text
Release Date:  2023