Europe 2015, the first year of the war

Europe 2015, the first year of the war


Storyline

From the Arab Spring to the Paris terrorist attacks: never since World War II has Europe suffered such cycles of violence and population shifts. The geopolitical situation has changed dramatically over the last five years. The turmoil in the Middle East has put Europe on a war footing. Through a wealth of archive material and the staggering testimonies of surviving migrants, this is a report on the dramatic turn of History we are experiencing on a daily basis.


Show:  Sunday 18 November, at. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Director:  Jean-Bernard Menoud
Genres: Documentary
Runtime: 48 min
Country:  Switzerland
Language:  English, Arabic, English text
Release Date:  2023

Europa 2015, krigets första år

Europe 2015, the first year of the war


Storyline

Från den Arabiska våren till terroristattackerna i Paris: aldrig sedan andra världskriget har Europa utsatts för sådana våldscykler och migrationsvågor. Den geopolitiska situationen har förändrats dramatiskt under de senaste fem åren, och turbulensen i Mellanöstern har försatt Europa på krigsfot. Genom en rikedom av arkivmaterial och skakande vittnesmål från överlevande migranter, är detta en rapport om den historiska och dramatiska vändning som Europa upplever idag.


Show:  Söndag 18 november, kl. 18.30, Viktoriahuset - Viktoriasal

Director:  Jean-Bernard Menoud
Genres: Dokumentär
Runtime: 48 min
Country:  Schweiz
Language:  Engelska, arabiska, engelsk text
Release Date:  2023