In the future they ate from the finest porcelain

In the future they ate from the finest porcelain


Storyline

This film resides in the cross-section between science-fiction, archaeology and middle-east politics. Combining live motion, computer generated imagery and historical photographs the film explores the role of myth for history, fact and national identity. A narrative resistance group makes underground deposits of elaborate porcelain suggested to belong to an entirely fictional civilization. Their aim is to influence history and support future claims to their vanishing lands.


Show:  Saturday 18 November, at. 16.00, Hagabion hall 1

Genres: Documentary
Runtime: 70 min
Country:  Palestine,  ,  Denmark,  Qatar
Language:  Arabic, English text
Release Date:  2023

I framtiden åt de från finaste porslin

In the future they ate from the finest porcelain


Storyline

Den här filmen befinner sig i tvärsnittet mellan science-fiction, arkeologi och mellanösternpolitik. Genom att kombinera levande rörelser, datorgenererade bilder och historiska fotografier, utforskar filmen mytens roll för historia, fakta och nationell identitet. En berättande motståndsgrupp gör underjordiska placeringar av utsökt porslin som antyds att tillhöra en helt fiktiv civilisation. Deras mål är att påverka historien och stödja framtida anspråk på sina försvinnande länder.


Show:  Lördag 18 november, kl. 16.00, Hagabion sal 1

Genres: Dokumentär
Runtime: 70 min
Country:  Palestina,  ,  Danmark,  Qatar
Language:  Arabiska, engelsk text
Release Date:  2023