Lost Paradise

Lost paradise


Storyline

In Switzerland, Mortaza Shahed met a refugee who, like him, comes from Afghanistan and belongs to the Hazara ethnic group. They have been persecuted and discriminated for decades in their homeland: “A lot of us fled to Iran in search for a life without violence and discrimination. But there what we met is discrimination again... only second-class citizens after decades. The last hope is Europe. So thousand came here to find justice. Here I spoke to an afghan refugee and heard his story.”


Show:  Sunday 19 November, at. 13.30 Hagabion hall 1

Director:  Mortaza Shahed
Genres: Documentary
Runtime: 18 min
Country:  Switzerland
Language:  Dari, Persian, English text
Release Date:  2023

Förlorat paradis

Lost paradise


Storyline

I Schweiz mötter filmens regissör en flykting som är hans landsman och tillhör den etniska gruppen Hazarer. Ett folk som förföljts och dis - kriminerats i årtionden i sitt hemland. Många flydde till Iran för att söka efter ett liv utan våld och diskriminering. Men flykten ändrar ingenting, återigen möts de av diskriminering, våld och död. Det enda hoppet är att fly till Europa. Men kan man verkligen lita på det hoppet?


Show:  Söndag 19 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Director:  Mortaza Shahed
Genres: Dokumentär
Runtime: 18 min
Country:  Schweiz
Language:  Dari, persiska, engelsk text
Release Date:  2023