Dialogues of Exiles

Dialogues of exiles


Storyline

Ruiz's first film in French lands is a kind of fiction and documentary at the same time. The film tells the story of some Chilean exiles in Paris in the early years of the Pinochet regime and their adventures trying to get roof, money and work. The actors, French and Chilean, worked for free for reasons of solidarity. Most of the Chileans were refugees, colleagues and friends of Ruiz, therefore they were interpreting their own situation.


Show:  Wednesday 22 November, at. 19.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Director:  Raúl Ruiz
Genres: Fiction
Runtime: 100 min
Country:  Chile
Language:  Spanish, English text
Release Date:  1974

Dialoger i exil

Dialogues of exiles


Storyline

Ruiz första film på Fransk mark är en slags fiktiv historia och doku - mentär på samma gång. Filmen berättar historien om några chilenska människor i exil i Paris under Pinochet-regimens tidiga år och deras äventyrliga försök att få tak över huvudet, pengar och arbete. Filmens skådespelare, franska och chilenska, arbetade av solidaritetsskäl. De flesta av chilenerna var flyktingar, kollegor och vänner till Ruiz. Händelserna som utspelas är tolkningar från deras liv. En skickligt samman vävd film av den chilenska legendariska poeten, författaren och film regissören Raul Ruiz. En film om chilenarnas liv i exil i Paris, de som tvingades fly under militär kuppen i Chile. Raul Ruiz var själv en av flyktingarna. Han var en nära medarbetare till Salvador Allende. En lysande och klassisk film om livet i exil.


Show:  Onsdag 22 november, kl. 19.00, Viktoriahuset - Viktoriasal

Director:  Raúl Ruiz
Genres: Spelfilm, Dokumentär
Runtime: 100 min
Country:  Frankrike
Language:  Spanska, franska, engelsk text
Release Date:  1974