Vi måste gå

Vi måste gå


Storyline

Vad skulle man göra om Hesa Fredrik börjar tjuta och det är på allvar? Rapporter om kaos, panik och trupprörelser på gatorna sänds ut via radion. Lisen och Pers barn befinner sig på annan ort och tillsammans ger de sig ut för att finna sina barn.


Number:  46
Show:  Måndag 11 november, kl. 18.30, Hagabion Sal 1

Director:  Johan Bodell
Genres: Fiction
Runtime: 12 min
Country:  Sverige
Language:  Swedish, engelska, franska, italienska, svenska text
Release Date:  2022

Intighetens medborgare

Citizens of nothingness


Storyline

En afghansk politisk flykting har just anlänt till Italien och söker efter gästfrihet och skydd, men finner att hon kolliderar med en daglig verklighet som flyktingar befinner sig i. Hon känner sig utanför och hennes utanförskap återspeglas genom valet av inspelningsplatser för filmen. Dokument och pass har inget större värde, flyktingstatusen glider över till apati i ingenmanslandet.


Show:  Söndag 19 november, kl. 13.30, Hagabion sal 1

Director:  Razi Mohebi
Genres: Spelfilm
Runtime: 52 min
Country:  Italien
Language:  Italienska, persiska, engelsk text
Release Date:  2022